Anunţ – Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială VlZIRU din judeţul Brăila, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 7, 8, 19, 21 începând cu data de 04.01.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei VlZIRU, conform art. 14, al. 1 şi 2 din Legea Cadastrului şi a Publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară.

Bookmark the permalink.
Inapoi