Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 90/2022Privind: aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului ,,Centrala electrica fotovoltaica 95kv , situata in Comuna VIZIRU, Judetul Braila .2022/11/21
HCL 89/2022Privind: aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022 si acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Viziru să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila – aprobarea Actului Adițional nr. 1/20222022/11/21
HCL 88/2022Privind: aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei , de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea organizarii Sarbatorilor de Iarna si a pomului de Craciun pentru elevii si prescolarii scolilor si gradinitelor din Comuna Viziru2022/11/21
HCL 87/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022 .2022/11/21
HCL 86/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022 .2022/11/21
HCL 85/2022Privind: aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2022 .2022/11/21
HCL 84/2022Privind: Alegerea Presedintelui de Sedinta2022/11/21
HCL 83/2022Privind : aprobarea preluarii in inventarul Domeniului Privat al Comunei Viziru , judetul Braila -teren intravilan situat in CV. 53, P. 644,6452022/10/31
HCL 82/2022Privind : aprobarea completarii Inventarului Domeniului Public al Comunei Viziru, judetul Braila2022/10/31
HCL 81/2022Privind : aprobarea cuantumului lunar si a numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de invățământ din Comuna Viziru, pentru semestrul I al anului scolar 2022-20232022/10/31
HCL 80/2022Privind : aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Viziru , județul Brăila pentru anul 20222022/10/31
HCL 68/2022Privind aprobarea modificarii si actualizarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.2022/08/31
HCL 18/2022Privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Asociatia ”Grup de Actiune Locala Campia Brailei” a camerelor nr.2, 3, si 4 din cadrul imobilului situat in sat Lanurile, str. Biserici, nr.33, comuna Viziru, judetul Braila2022/03/08
HCL 17/2022Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale Viziru;2022/03/08
HCL 16/2022Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale Lanurile;2022/03/08
HCL 15/2022Privind aprobarea aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare- semestrul II, ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din Comuna Viziru pentru anul scolar 2021-2022;2022/03/08
HCL 14/2022Privind aprobarea trecerii din extravilanul in intravilanul comunei Viziru a suprafetei de teren de 8675 mp, situata in T 99, Parcelele nr.74 si nr.762022/02/14
HCL 13/2022Privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice pentru anul 20222022/02/14
HCL 12/2022Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212022/02/14
HCL 11/2022Privind aprobarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20222022/02/14
HCL 10/2022Privind aprobarea actualizarii cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT VIZIRU, COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny2022/02/10
HCL 9/2022Privind aprobarea actualizarii cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, aprobate prin HCL Viziru nr.58/2021, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny2022/02/10
HCL 8/2022Privind aprobarea actualizarii cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, aprobate prin HCL Viziru nr.57/2021, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny2022/02/10
HCL 7/2022Privind aprobarea actualizarii contractelor de concesiune/inchiriere cu rata inflatiei de 5,1 %, pentru anul 20222022/01/31
HCL 6/2022Privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2022 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Viziru, Județul Brăila.2022/01/31
HCL 5/2022Privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local si a orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim garantat, pe anul 2022, la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila;;2022/01/31
HCL 4/2022Privind actualizarea domeniului public al Comunei Viziru, judetul Braila;2022/01/17
HCL 3/2022Privind: aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2022-2023 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila.2022/01/10
HCL 2/2022Privind: aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din Comuna Viziru pentru anul scolar 2021-2022.2022/01/10
HCL 1/2022Privind alegerea presedintelui de sedinta2022/01/10
HCL 73/2021Privind aprobarea alocarii sumei de 5.000 lei, de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea organizari si desfasurarii Sfintei Sarbatori de “Boboteaza”2021/12/28
HCL 72/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212021/12/28
HCL 71/2021Privind aprobarea utilizării sumelor provenite din excedentul anului bugetar 2021 pentru finanţarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale si cheltuielilor de capital in anul 20222021/12/21
HCL 70/2021Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022 la nivelul Comunei Viziru, Judetul Braila2021/12/21
HCL 69/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212021/12/21
HCL 59/2021Privind aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2021;2021/11/03
HCL 58/2021Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE , IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.2021/11/03
HCL 57/2021Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.2021/11/03
HCL 56/2021Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.2021/11/03
HCL 50/2021Privind aprobarea achizitionarii unui numar de 21 perechi de pantofi pentru costumele populare folosite de catre copiii din sat Viziru, judetul Braila2021/10/01
HCL 49/2021Privind aprobarea platii cotizatiei anuale de 1 €/locuitor/an datorata de Comuna Viziru, judeţul Brăila catre Asociaţia Grupului de Acţiune Locală „Câmpia Brăilei”, pentru anul 20212021/10/01
HCL 48/2021Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia “Viziru de Jos” din sat Viziru, Comuna Viziru, jud. Braila.Braila;2021/10/01
HCL 47/2021Privind alegerea viceprimarului Comunei Viziru, Județul Brăila2021/09/30
HCL 46/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212021/09/30
HCL 45/2021Privind alegerea Presedintelui de Sedinta;2021/09/30
HCL 44/2021Privind avizarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru „ Hala depozitare cereale si ingrasaminte, cladire service auto si spalatorie, statie carburanti, infiintare platforma betonata si imprejmuire teren”, beneficiar: SC TOP SEEDS SRL, Slobozia2021/08/18
HCL 43/2021Privind emiterea acordului Consiliului Local Viziru pentru amplasarea unui numar de 64 stalpi de intindere si sustinere, in vederea realizarii investitiei avand ca scop ”Alimentarea cu energie electrica statii de pompare apa de irigatii – SP1, SP2, SP 3 si SP 4 Viziru, apartinand OUAI AVERSA Viziru – instalatii de utilizare”2021/08/18
HCL 42/2021Privind aprobarea asocierii Comunei Viziru prin Consiliul Local Viziru cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitie „Amenajare spatiu public cu destinatie de recreere si loc de joaca Lanurile, Comuna Viziru, Judetul Braila”2021/08/18
HCL 41/2021Privind aprobarea asocierii Comunei Viziru prin Consiliul Local Viziru cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitie „Amenajare si dotare exterioara loc de joaca si saptiu recreere Gradinita Viziru, Comuna Viziru”2021/08/18
HCL 40/2021Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Amenajare spatiu public cu destinatie de recreere si loc de joaca Lanurile, Comuna Viziru, Judetul Braila” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia2021/08/18
HCL 39/2021Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Amenajare si dotare exterioara loc de joaca si spatiu recreere Gradinita Viziru, Comuna Viziru” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia2021/08/18
HCL 38/2021Privind modificarea bugetului local al comunei Viziru, Judetul Braila;2021/08/18
HCL 37/2021Privind aprobarea anularii obligatiei de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante, datorate bugetului local2021/07/30
HCL 36/2021Privind aprobarea implementarii la nivelul UA.T Viziru a unei aplicatii informatice privind gestiunea documentelor si datelor de fond funciar rezultate in urma lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor – registru cadastral digital.2021/07/30
HCL 35/2021Privind aprobarea realizarii lucrarilor de imprejumuire a cimitirului din sat Lanurile2021/07/30
HCL 34/2021Privind aprobarea realizarii lucrarilor de extindere a sistemului de supraveghere video in zonele cu risc de abandonare si depozitare necontrolata a deseurilor pe raza satului Viziru2021/07/30
HCL 33/2021Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr.20 din 31.05.2021 privind aprobarea alocarii sumei de 5.500 lei, de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea recompensarii si stimularii copiilor din Comuna Viziru, implicati in activitati culturale, de pastrare a traditiilor si de promovare a comunei, cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internationala a copilului2021/07/30
HCL 32/2021Privind : desemnarea reprezentantului comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului pentru a vota in Adunarea Generala a Asocitiei anumite proiecte de hotarari.2021/07/30
HCL 31/2021Privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat- Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Viziru, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2021/07/30
HCL 30/2021Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dnei. Măcrineanu Ana – Cornelia si vacantarea locului de consilier local.2021/07/15
HCL 29/2021Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dlui. Andrei Gica si vacantarea locului de consilier local2021/06/15
HCL 28/2021Privind aprobarea platii cotizatiei restante aferenta anilor 2017-2020 catre Asociatia Grup De Actiune Locala Campia Brailei2021/06/15
HCL 27/2021Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Amenajare trotuare in comuna Viziru, judetul Braila”2021/06/15
HCL 26/2021Privind aprobarea implementarii proiectului „Amenajare trotuare in comuna Viziru, judetul Braila”2021/06/15
HCL 25/2021Privind înființarea serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Viziru, aprobarea formei de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public și al Caietului de Sarcini2021/06/15
HCL 24/2021Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si teren pentru societatile SC HOGART SRL SI SC SISMAD AGRO SRL in baza Legii cooperatiei agricole nr.566/2004, modificata si completata la zi2021/06/15
HCL 23/2021Privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscale ale Primariei Comunei Viziru, Judetul Braila, a debitelor provenite din amenzi pentru persoane decedate2021/06/15
HCL 22/2021Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 20212021/06/15
HCL 21/2021Privind privind Alegerea Presedintelui de Sedinta2021/06/15
HCL 20/2021Privind aprobarea alocarii sumei de 5.500 lei, de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea recompensarii si stimularii copiilor din Comuna Viziru, implicati in activitati culturale, de pastrare a traditiilor si de promovare a comunei, cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internationala a copilului.2021/05/31
HCL 19/2021Privind indexarea impozitelor si taxelor locale ale Comunei Viziru, Judetul Braila, pentru anul 2022.2021/04/23
HCL 18/2021Privind: aprobarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20212021/04/23
HCL 17/2021Privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila2021/03/31
HCL 16/2021Privind aprobarea aprobarea unu teren in vederea stocarii temporare a deseurilor inerte rezultate din activitati de constructii si demolari de pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila2021/03/31
HCL 15/2021Privind aprobarea înregistrarii Comunei Viziru, Judeţul Brăila, în Sistemul naţional de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar (SNEP)2021/03/31
HCL 14/2021privind aprobarea Actului Aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 20252021/02/26
HCL 13/2021Privind modificarea Hotararii nr.14 din 12.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Viziru privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202021/02/26
HCL 12/2021Privind modificarea Hotararii nr.13 din 12.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Viziru privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202021/02/26
HCL 11/2021Privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Viziru, actualizat si completat, pentru anul 20212021/02/26
HCL 10/2021Privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanta, asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Viziru și ale autorităților publice locale din comuna Viziru, Judetul Braila2021/02/26
HCL 9/2021Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dlui. Macrineanu David si vacantarea locului de consilier local2021/02/26
HCL 8/2021Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202021/02/26
HCL 7/2021Privind Alegerea Presedintelui de Sedinta2021/02/26
HCL 6/2021Privind aprobarea cuantumului cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”, aferenta U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila, pentru anul 2021.2021/01/29
HCL 5/2021Privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanta, asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Viziru și ale autorităților publice locale din comuna Viziru, Judetul Braila2021/01/29
HCL 4/2021Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dnei. Mariniuc Daniela si vacantarea locului de consilier local2021/01/29
HCL 3/2021Privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2021 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Viziru, Județul Brăila2021/01/29
HCL 2/2021Privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local si a orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim garantat, pentru anul 2021, la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judetul Braila.2021/01/29
HCL 1/2021Privind privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2021-2022 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila2021/01/29
HCL 61/2020Privind radierea din evidenţele Primăriei Comunei Viziru a debitelor reprezentând amenzi contravenţionale şi concesiuni înscrise în mod eronat2020/12/31
HCL 60/2020Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2021 la nivelul Comunei Viziru, Judetul Braila.2020/12/31
HCL 59/2020Privind aprobarea utilizării sumelor provenite din excedentul anului bugetar 2020 pentru finanţarea cheltuielilor sectiunii de functionare si dezvoltare in anul 2021.2020/12/31
HCL 58/2020Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/12/31
HCL 57/2020Privind aprobarea achizitionarii unei cantitati de 800 de tone de piatra sparta in vederea realizarii lucrarilor de intretinere a strazilor si drumurilor de pamant de pe raza localitatilor Viziru si Lanurile2020/12/18
HCL 56/2020Privind aprobarea alocarii sumei de 25.000 lei, de la bugetul local al Comunei Viziru, in vederea organizarii Sarbatorilor de iarna si a pomului de Craciun pentru elevii si prescolarii scolilor si gradinitelor din Comuna Viziru.2020/12/18
HCL 55/2020Privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/12/18
HCL 54/2020Privind neasumarea de catre Consiliul local a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Scoli.2020/12/15
HCL 53/2020Privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – U.A.T. Comuna VIZIRU, prin Consiliul Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari.2020/12/15
HCL 52/2020Privind desemnarea reprezentantului comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului pentru a vota in Adunarea Generala a Asocitiei anumite proiecte de hotarari2020/12/15
HCL 51/2020Privind mandatarea d-lui ing. Dima Priceputu, primarul Comunei Viziru, Judetul Braila, in vederea implementarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila privind cofinantarea valorii serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate avand ca obiect „Infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in U.A.T. Viziru, judetul Braila”.2020/11/23
HCL 50/2020Privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat- Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Viziru, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari.2020/11/23
HCL 49/2020Privind alegerea viceprimarului Comunei Viziru, Județul Brăila2020/11/13
HCL 48/2020Privind aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Viziru, Județul Brăila2020/11/13
HCL 47/2020Privind alegerea Presedintelui de Sedinta2020/11/13
HCL 46/2020Privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/09/25
HCL 45/2020Privind acordarea avizului catre SC Capsun Fruct Prod SRL, pentru amplasarea, pe marginea drumului de exploatare aflat la limita cu Tarlaua 5/2, a unor stalpi, pe o lungime totala de 1200 ml, in vederea racordarii la reteaua de electricitate a spatiului frigorific si a constructiilor aferente depozitarii materiilor prime, in vederea implementarii proiectului pe fonduri europene “Infiintare plantatie pomicola in system ecologic, achizitii de utilaje specific si construirea unui spatiu frigorific cu anexe in sat Viziru, Judetul Braila2020/08/31
HCL 44/2020Privind aprobarea transferului dreptului de folosinta a terenului in suparafata de 500 mp, sat Lanurile, Comuna Viziru, Judetul Braila, ce a facut obiectul contractului de concesiune nr.7056/06.08.2015 – titular Raducan Geana catre numitul Preda Gheorghe.2020/08/31
HCL 43/2020Privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.3522/15.05.2013.2020/08/31
HCL 42/2020Privind aprobarea realizarii retelei structurata de voce-date si supraveghere video CCTV la Scoala Gimnaziala nr.2 Viziru, in vederea asigurarii desfasurarii cursurilor online in conditii normale, in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea virusului SARS-Cov-2.2020/08/31
HCL 41/2020Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgentă al Comunei Viziru, județul Brăila, conform prevederilor conform prevederilor Ordinului nr. 75 din 27 iunie 2019.2020/08/31
HCL 40/2020Privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/08/31
HCL 39/2020Privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 100 mp, apartinand domeniului public al Comunei Viziru, sat Lanurile, str. Atanasie Topor, nr.17, Cv 31, P 380, catre SC COTMIAD COM SRL, in scopul realizarii unei terase aferente barului ce il detine in zona2020/07/31
HCL 38/2020Privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 25 mp., apartinand domeniului public al Comunei Viziru, situata la intersectia strazilor Matei Corvin si Dr. Stefan Suteanu, catre I.I. Toader Marinica, in scopul realizarii unei terase aferente barului ce il detine in zona.2020/07/31
HCL 37/2020Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 500 mp, T 132, P 884/2, in scopul construirii unui depozit de anvelope.2020/07/31
HCL 36/2020Privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/07/31
HCL 35/2020Privind alegerea presedintelui de sedinta2020/07/31
HCL 34/2020Privind aprobarea extinderii retelei de apa in localitatea Lanurile, str. 1 Decembrie 1918, in scopul asigurarii serviciilor de alimentare cu apa pentru 2 imobile.2020/06/30
HCL 33/2020Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat.2020/06/30
HCL 32/2020Privind aprobarea reducerii valorii taxei de habitat cu un procent de 50% pentru persoanele care detin proprietati pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila dar nu locuiesc efectiv la adresa in cauza.2020/06/30
HCL 31/2020Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si teren pentru societatile SC HOGART SRL SI SC SISMAD AGRO SRL in baza Legii cooperatiei agricole nr.566/2004, modificata si completata la zi.2020/06/30
HCL 30/2020Privind revizuirea si aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Viziru, Judetul Braila.2020/05/13
HCL 29/2020Privind revizuirea si aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.2020/05/13
HCL 28/2020Privind aprobarea modificarii si actualizarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.2020/05/13
HCL 27/2020Privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Maxineni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat2020/04/30
HCL 26/2020Privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Rosiori la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat.2020/04/30
HCL 25/2020Privind aprobarea acordului privind retragerea Comunei Tichilesti din calitatea de membru fondator- membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat.2020/04/30
HCL 24/2020Privind privind rectificarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/04/30
HCL 23/2020Privind aprobarea asocierii Comunei Viziru Judetul Braila, prin Consiliul Local Viziru, cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea valorii achizitiei serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate, avand ca obiect infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Viziru, Judetul Braila.2020/03/31
HCL 22/2020Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 20202020/03/31
HCL 21/2020Privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2020-2021 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila2020/03/31
HCL 20/2020Privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscale ale Primariei Comunei Viziru, Judetul Braila, a debitelor provenite din amenzi pentru persoanele decedate in anul 20202020/03/31
HCL 19/2020Privind aprobarea Planului Anual de Achizitii Publice al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/02/20
HCL 18/2020Privind aprobarea actualizarii contractelor de concesiune/inchiriere cu rata inflatiei de 4,63 % pentru anul 2020.2020/02/20
HCL 17/2020Privind aprobarea Planului de Masuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol la nivelul UAT Comuna Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/02/20
HCL 16/2020Privind: aprobarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 2020.2020/02/20
HCL 15/2020Privind aprobarea punerii la dispozitie, cu titlu gratuit, a microbuzelor detinute de Primaria Comunei Viziru in vederea asigurarii transportului elevilor din satele componente ale comunei, pentru participarea acestora la diferite competitii/concursuri organizate la nivel judetean/national2020/02/12
HCL 14/2020Privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202020/02/12
HCL 13/2020Privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202020/02/12
HCL 12/2020Privind alegerea presedintelui de sedinta.2020/02/12
HCL 11/2020Privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Viziru, actualizat si completat, pentru anul 20202020/01/31
HCL 10/2020Privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2020-2021 a unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila2020/01/31
HCL 9/2020Privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscale ale Primariei Comunei Viziru, Judetul Braila, a debitelor provenite din amenzi pentru persoanele decedate2020/01/31
HCL 8/2020Privind aprobarea Devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi rurale in Comuna Viziru, Judetul Braila”.2020/01/31
HCL 7/2020Privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport si sortare deseuri reciclabile de pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila2020/01/31
HCL 6/2020Privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului2020/01/31
HCL 5/2020Privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Viziru, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat2020/01/31
HCL 4/2020Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/01/31
HCL 3/2020Privind aprobarea Programului edilitar gospodaresc al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20202020/01/31
HCL 2/2020Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, din aparatul de specialitate al primarului comunei Viziru, Judetul Braila, incepand cu luna Ianuarie 20202020/01/31
HCL 1/2020Privind aprobarea utilizării sumelor provenite din excedentul anului bugetar 2019 pentru finanţarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2020.2020/01/31
HCL 22/2019Privind: aprobarea bugetului local al Comunei Viziru, Judetul Braila pentru anul 20192019/05/13

Comments are closed.