Petiții

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).


Formular Petitie Online
În cazul persoanelor fizice se va completa CNP-ul, iar în cazul persoanelor juridice se va completa CUI-ul entității juridice.
Strada, numărul, detaliile imobilului (bloc, etaj, apartament), localitate, comuna/oras, județ
Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria comunei Viziru, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale.

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.primaria-viziru.ro și transmite online o petiție Primăriei comunei Viziru, oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria comunei Viziru în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Prin folosirea platformei Petiții online, acceptați că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de funcționare a acesteia. Acești termeni pot fi modificați de către unitatea administrativ teritorială, fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea/optimizarea platformei sau a serviciului.

Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în platformă aparține fiecărui utilizator în parte.

Cererile și orice documente încărcate devin proprietatea unității administrativ teritoriale și vor fi utilizate exclusiv pentru rezolvarea petiție depuse.

Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei, inclusiv logo-uri, imagini, texte, etc, aparțin unității administrativ teritoriale și nu pot fi reutilizate fără acordul acestuia.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. 
Datele furnizate vor fi folosite în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare. 
Utilizatorul iși asumă întreaga responsabilitate pentru datele furnizate.
În cazul în care aceste date sunt greșite/false NU vă vom putea furniza informațiile/datele solicitate.
Vă mulțumim.