HCL 19/2024

Privind: modificarea Hotararii Consiliului Local Viziru nr. 95 din 21.12.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de deplasare pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viziru, județul Braila

Citeste mai mult

HCL 16/2024

privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici refacute conform solicitarilor MDLPA pentru obiectivul de investitie „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Citeste mai mult