HCL 19/2022

 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Înființare rețea inteligenta de distributie a gazelor naturale in sat Lanurile si sat Viziru, comuna Viziru, judetul Braila”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny .


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi