HCL 24/2022

Privind: însușirea inventarului bunurilor de retur aferent sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al U.A.T Viziru pentru anul 2021, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Viziru a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Viziru a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și aprobarea casării acestora


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi