HCL 49/2023

Privind: aprobarea concesionarii prin licitație publică a spaţiului cu destinaţia cabinet medicina de familie, in suprafata de 141 mp., inscris in cartea funciara nr.71626 – C1, aparținând domeniului privat al Unităţii Admninistrativ – Teritoriale Viziru, situat in sat Lanurile, str. Sfintii Voievozi, nr.33, Cv. 18, Parcela 234, comuna Viziru, judetul Braila.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi