HCL 56/2021

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.

Bookmark the permalink.
Inapoi