HCL 57/2021

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.

Bookmark the permalink.
Inapoi