HCL 57/2023

Privind: aprobarea concesionarii prin licitație publică a terenului in suprafata de 1544 mp., aparținând domeniului privat al Unităţii Admninistrativ – Teritoriale Viziru, situat in sat Lanurile, Cv. 53, Parcela 644 si parcela 645, inscris in carte funciara nr.84341, comuna Viziru, judetul Braila.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi