HCL 58/2021

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE , IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.

Bookmark the permalink.
Inapoi