HCL 8/2022

Privind aprobarea actualizarii cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA”, aprobate prin HCL Viziru nr.57/2021, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

Bookmark the permalink.
Inapoi