HCL 9/2022

Privind aprobarea actualizarii cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATIILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU , JUDETUL BRAILA”, aprobate prin HCL Viziru nr.58/2021, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

Bookmark the permalink.
Inapoi