Anunt, conditii participare si bibliografie concursuri – Functii publice de executie

În temeiul prevederilor art. I din O.U.G. nr.103/2021, privind unele masuri la nivelul administratiei publice și art. 618 alin. (3) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

PRIMARIA COMUNEI VIZIRU, JUDETUL BRAILA Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice de executie vacante :


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi